Udhëtim dhe Pushim

Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit është zgjidhja me e mirë për mbulim maksimal nga pasojat e padëshiruara gjatë aksidenteve ose trajtimeve mjekësore emergjente jashtë vendit.

Standard

I përfshin mbulimet elementare:


 •  Shpenzimet mjekësore emergjente, ndërhyrje kirurgjikale spitalore me mbulim maksimal deri në 30.000 Euro,
 •  Emergjencat dentare  (deri në dy dhëmbë) me mbulim maksimal deri ne 100 Euro,
 •  Shpenzime për riatdhesim deri në 5.000 Euro
 •  Shpenzime për aviobilet  për të vizituar të sëmurin 100% mbulim
 •  Shpenzime për akomodim në hotel gjatë vizitës për të sëmurin deri në 350 Euro.

Shkarko broshurën
Bli online

Komfort

Përveç mbulimeve elementare, e përfshin edhe mbulimin e shtesë si më poshtë:


 •  Mbulim për paaftësi në varësi të shkallës nga 3.000 deri në 5.000 Euro

Ekskluziv

Përveç mbulimeve elementare dhe mbulimit shtesë, mbulon edhe:


 •  Vjedhje dhe shkatërrim të bagazhit deri në 500 Euro,
 •  Vjedhje e bagazhit në automjet deri në 250 Euro,
 •  Shpenzime për kthim të fëmijëve në vend 100% mbulim,
 •  Shpenzime për biseda telefonike dhe zëvendësim të dokumenteve për udhëtim 100% mbulim.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Ndërhyrje mjekësore emergjente
 • Shërbime dentare emergjente
 • Mbulim i shpenzimeve për aviobilet dhe akomodim në hotel
 • Vjedhje e bagazhit
 • Shpenzime për zëvendësim të dokumenteve për udhëtim
 
KARAKTERISTIKA

Polica për sigurimin e shëndetit në udhëtim mbulon shpenzimet e paparashikuara për ndërhyrje  mjekësore në institucionet mjekësore jashtë vendit, si pasojë e ndonjë sëmundjeje ose aksidenti që mund të ndodh gjatë udhëtimit ose qëndrimit jashtë vendit.

Shuma maksimale e shpenzimeve për mjekim si pasojë e sëmundjes/aksidentit është 30.000 Euro për të gjitha zonat.

Me sigurimin e shëndetit në udhëtim do ti shmangni shpenzimet për:

 • Trajtim mjekësor emergjent  gjatë udhëtimit ose qëndrimit jashtë vendit;
 • Medikamente, kontrolle radiografi ose ultratinguj;
 • Transport emergjent  mjekësorë dhe hospitalizim;
 • Shpenzime për riatdhesim të sëmurëve në vendin amë.
PRODUKTE TË NGJASHME
Polica i mbulon shpenzimet për intervenime mjekësore emergjente në institucione shëndetësore në R. Maqedonisë, si pasoje e ndonjë sëmundjeje ose aksidentit që mund të ndodhin gjatë qëndrimit në R. Maqedonisë.
Mëso më shumë
Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e duhur drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.
Mëso më shumë
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët.
Mëso më shumë
Planifikimi, financimi dhe pajisja e shtëpisë është, sigurisht, një nga investimet jetësore më të rëndësishme. Çdo gjë që planifikoni, është mirë të bëni gjithçka që mundeni për të siguruar investimin tuaj.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies