MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
- Без франшиза
- Без ограничување на број на прегледи

Стандард +


 •  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР по осигуреник
 •  Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •  Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •  Покритие за бременост и породување до 1.600 ЕУР годишно
 •  Стоматологија
 •  Офталмологија
 •  Лекови
 •  Брза помош на пат 100% 
 •  Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Комфорт +


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР по осигуреник
 •  Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •  Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •  Покритие за бременост и породување до 1.800 ЕУР годишно
 •  Стоматологија
 •  Офталмологија
 •  Лекови
 •  Брза помош на пат 100% 
 •  Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100%  до макс. годишен лимит.

Оптимум +


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР по осигуреник
 •  Покритие во случај на амбулантно - специјалистичко лекување
 •  Покритие во случај на болничко лекување / операции / тешки болести до макс. годишен лимит
 •  Покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР годишно
 •  Стоматологија
 •  Офталмологија
 •  Лекови
 •  Брза помош на пат 100% 
 •  Малигни болести (радиотерапија и хемотерапија) 100% до макс. годишен лимит.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Амбулантно лекување
 • Болничко лекување
 • Пост-болничко лекување
 • Брза помош на пат
 • Бременост и породување
 
Карактеристики

           ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед
 • Ги ублажува финансиските последици во случај на болест и незгода
 • Пакет превентивна нега, еднаш годишно
 • Конфирмација на плаќања од страна на УНИКА А.Д.
 • Подобрување на психофизичкото здравје
   

Осигуреници можат да бидат лицата кои имаат статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено осигурување (ФЗОМ) .
Покритието се однесува на пристапна старост од 01 до 65* години

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop - сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

 

 

Мисли здрав човек е среќен човек!
zdravstveno@uniqa.mk

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
Дознај повеќе
Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња