Jeta dhe investimet

 •  sigurimi i јetës
 •  mbrojtje e familjes
 •  kursim afatgjatë
Mëso më shumë

 •  mbrojtje e kapitalit
 •  siguri në kthimin e kredisë
 •  mbrojtje e familjes
Mëso më shumë

 •  mbrojtje financiare e fëmijës
 •  kursim afatgjatë
 •  investim në të ardhmen e fëmijës
Mëso më shumë

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.

 •  siguri personale dhe familjare
 •  shuma të larta sigurimi
 •  mbrojtje financiare
Mëso më shumë

 •  mbrojte e familjes
 •  kursim afatgjatë
 •  mbulim i rrezikut nga sëmundjet kritike
Mëso më shumë

 •  Investim në aksione nëpërmjet fondeve
 •  mundësi për të ardhura më të larta
 •  në të njëjtën kohë edhe sigurim jete
Mëso më shumë

 •  normë interesi simbolike
 •  miratim në afat prej një ditë pune
 •  hua pa garantues
 •  në të njëjtën kohë sigurim të plotë
Mëso më shumë

 •  Listat e lokaleve me lirim
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies