Sigurimi i shëndetit në udhëtim


Për të marrë policën tuaj për sigurimin e Shëndetit në udhëtim klikoni këtu.>>
*Sigurim mund të jepet vetëm për persona, që në momentin e firmosjes së kontratës së sigurimit qëndron në teritorin e R.Maqedonisë dhe që posedon pasaportë vlefshme.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt