Известување за нова локација


Почитувани,

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, ги известува осигурениците и деловните
соработници дека започнувајки од 30.06.2020 година , Друштвото изврши промена на
адресата на седиштето .
Новите деловни простории на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се наоѓаат на
Булевар Илинден број 1 во Скопје.
Ве очекуваме!
УНИКА ад

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт