Патување и Одмор

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Стандард

Го опфаќа основното покритие:


 •  Итни медицински, болнички и хирушки интервенции со максимално покритие до 30.000 ЕУР,
 •  Итни стоматолошки случаи (до два заба) со макс. покритие до 100 ЕУР,
 •  Трошоци за репатријација до 5.000 ЕУР,
 •  Оправдани трошоци за автобилет и посета на болен 100% покритие,
 •  Оправдани трошоци за хотелско сместување при посета на болен до 350 ЕУР.

Преземи брошура

Комфорт

Покрај основното покритие, го опфаќа и следново дополнително покритие:


 •  Покритие за инвалидитет во зависност од степенот, од 3.000-5.000 ЕУР.

Ексклузив

Покрај основното и дополнителното покритие, го опфаќа и следново:


 •  Кражба и уништување на багаж до 500 ЕУР,
 •  Кражба на багаж од моторно возило до 250 ЕУР,
 •  Трошоци за враќање на децата во татковината 100% покритие,
 •  Трошоци за телефонски разговори и замена на патни документи 100% покритие.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Итни медицински интервенции
 • Итни стоматолошки случаи
 • Покриени трошоци за авиобилет и хотелско сместување
 • Кражба на багаж
 • Трошоци за замена на патни документи
 
Карактеристики

Полисата за патничко осигурување во странство ги покрива трошоците за непредвидена лекарска интервенција во странска здравствена институција, поради болест или незгода што би настанале при патување или престој во странство.

Максимален износ на трошоци за лекување настанати како последица на болест/незгода изнесува 30.000 ЕУР за сите зони.

Со патничкото осигурување ќе ги избегнете трошоците за:

 • Итен медицински третман за време на патување или престој во странство,
 • Лекови, рентгенски или ултразвучни прегледи,
 • Итен медицински превоз и хоспитализација,
 • Трошоци за репатријација на болните во домашната земја.

Со полисата за Патнилко Осигурување дополнително можете да обезбедите и надоместок во случај на траен инвалидитет поради незгода во странство.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција во здравствени установи на територија на Р. Македонија, поради болест или незгода што би се случиле додека престојуваат во Р. Македонија.
Дознај повеќе
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
Дознај повеќе
Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите.
Дознај повеќе
Планирањето, финансирањето и опремувањето на домот, секако, претставува една од најважните животни инвестиции. Било што да планирате, добро е да сторите сè Вашата инвестиција да ја осигурате.
Дознај повеќе