Испрати ја страницата | Отпечати ја страницата

MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Заштита на вашето најголемо богатство

Здравјето е најголемо богатство и затоа е неопходно да го чуваме. Единствено здрави можеме да го постигнеме она што го сакаме и да уживаме во животот. Користејќи ја нашата стручност, иновативност и искуство, подготвивме продукт со кој ви обезбедуваме најдобра можна здравствена зашита, во секој момент достапна професионална помош и нега, како и финансиска стабилност на вашата инвестиција.

MеdUNIQA е доброволно здравствено осигурување кое овозможува организација на здравствените услуги и покривање на трошоците за лекување во здравствени установи по избор на осигуреникот, кои ги задоволуваат строгите стандарди на UNIQA - врвниот квалитет на услугите, професионалниот пристап и грижата за пациентите.


Кој сé може да се осигура?

Секој кој сака за себе, своето семејство или за своите вработени да им обезбеди квалитетна здравствена заштита на едноставен и сигурен начин.
Осигуреници можат да бидат лицата од 1 до 60 годишна возраст кои воедно се и осигуреници во Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија.
 

Преземете брошура

Инвестиција и Добивка

Изберете еден од трите пакети со најразлични комбинации на покритие прилагодени на вашите реални потреби и станете дел од нашето големо семејство од над 9,3 милиони задоволни корисници во 19 земји во Европа.

Преземете брошура

UNIQA е водечка компанија во областа на здравственото осигурување во својата матична зeмја Австрија.
Заштеда на време - без одложување за преглед и медицински третмани.
Покривање на сите трошоци за болничко лекување без партиципација и плаќање за дополнителни третмани и лекови.
Идентификација со МедUNIQA здравствената картичка со што се обезбедува користење на здравствените услуги во МедUNIQA мрежата на здравствени установи без плаќање.

 

 

 

 

 

 

Преземете брошура

MedUNIQA мрежа на партнерски установи

Испрати ја страницата | Отпечати ја страницата