MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи, со максимална ефикасност и комфорт за клиентите.

Стандард


 •  Максимално годишно покритие до 10.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 800 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие до 2.000 ЕУР годишно.

Брошура MedUniqa

Комфорт


 •  Максимално годишно покритие до 30.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.200 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Оптимум


 •  Максимално годишно покритие до 50.000 ЕУР,
 •  Бенефиции во случај на амбулантно лекување до 1.500 ЕУР годишно,
 •  Бенефиции во случај на болничко лекување 100% покритие,
 •  Максимално покритие за бременост и породување до 2.000 ЕУР,
 •  Брза помош на пат 100% покритие,
 •  Радио терапија и хемотерапија 100% покритие.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Покритие
 • Амбулантно лекување
 • Болничко лекување
 • Пост-болничко лекување
 • Брза помош на пат
 • Бременост и породување
 
Карактеристики

           ПРИДОБИВКИ:

 • Заштеда на време- без одложување за преглед,
 • Амбулантно-специјалистичко и болничко лекување,
 • Преглед, дијагностика и лекување во здравствени установи во рамки на избраниот пакет без доплаток (франшиза),
 • Осигуреници можат да бидат лицата од 1 до 60 годишна возраст кои воедно се и осигуреници во Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија, семејства и фирми со 10 и повеќе вработени,
 • Можност за превентивни и периодични прегледи еднаш во текот на годината.

PremiQaMed Групацијата е водечки Австриски оператор на приватни здравствени установи, и
исто така 100% подружница на UNIQA Osterreich Versicherung AG.
Работи како One-stop-shop - сите медицински услуги под еден покрив- од најопшти консултации и прегледи до комплексни хирушки интервенции и пост-оперативна релабилитација, овозможувајќи:

 • Врвни специјалисти во сите медицински полиња (главно професори)
 • Вашиот доктор се грижи за Вас во текот на целото лечење
 • Висококвалитетна услуга, без чекање, хотелска удобност
 • Модерна медицинска опрема.

Повеќе информации за PremiQaMed можете да најдете на www.premiqamed.com/en/

 

 

 

Мисли здрав човек е среќен човек!
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
Дознај повеќе
Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе